Aanmelding

 

Picture

Psychologenpraktijk Yvonne Scheper

Generalistische basis-GGZ

Bezoekadres:

J.H. van Aismawei 11 (vlak naast de kerk)

9045 PE Bitgummole

Postadres:

Hegedyk 36

9024 EB Weidum

yvonnescheper@hetnet.nl

tel. 058-2532543

Hoe kunt u zich aanmelden?

In veel gevallen gaat de aanmelding via de huisarts. U kunt ook zelf vragen om een verwijzing. Ook kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met mij. Voor vergoeding uit de basisverzekering is een verwijsbrief noodzakelijk. Daarop moet een vermoeden van een stoornis vermeld staan.

Mocht na 1 of 2 gesprekken blijken dat u ergens anders beter op uw plek bent, bijvoorbeeld in de specialistische GGZ, dan zal ik met u bespreken of u doorverwezen moet worden, of helpen zoeken naar het juiste adres. U kunt mij te allen tijde mailen of bellen (zo nodig graag inspreken op het antwoordapparaat); dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.


Kosten

Per 1-1-2022 geldt het Zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat elk consult apart in rekening wordt gebracht. Wanneer de zorg vergoed wordt uit de basisverzekering, geldt altijd wel het eigen risico. Dat betekent dat u elk kalenderjaar 385 euro (of hoger als u vrijwillig eigen risico heeft) zelf moet betalen.
 

De maximale NZA tarieven (GGZ ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II, GZ-Psycholoog) zijn als volgt:
- Diagnostiek 60 minuten Euro 163,37
- Diagnostiek 75 minuten Euro 199,03
- Diagnostiek 90 minuten Euro 244,07
- Behandeling 30 minuten Euro 85,16
- Behandeling 45 minuten Euro 120,99
- Behandeling 60 minuten Euro 143,71
- Behandeling 90 minuten Euro 216,11
De werkelijke bedragen liggen op ongeveer 90% van de NZA tarieven, afhankelijk van de zorgverzekering.
No show tarief:
U kunt kosteloos de afspraak annuleren of verplaatsen tot 24 uur van tevoren. Als u later annuleert dient u de factuur zelf te betalen; dit kan niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. De kosten voor te laat annuleren of no show zijn Euro 60.
 

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Download hier de lijst met gecontracteerde verzekeraars.
 

Voorbeelden van stoornissen waarvoor vergoeding uit de basisverzekering wel mogelijk is:
- paniekstoornis
- angststoornissen
- sociale fobie
- dwangstoornis
- post-traumatische stressstoornis
- depressie
- psychische stoornis door een somatische aandoening
- aandachtstekortstoornis
- gedragsstoornis
- acute stressstoornis
- somatoforme stoornis
- dissociatieve stoornis
- seksuele stoornissen
- eetstoornissen
- stoornissen in de impulsbeheersing
- persoonlijkheidsstoornissen

Problemen waarbij vergoeding uit de basisverzekering niet mogelijk is:
- aanpassingsstoornissen
- burnout
- werkproblemen
- relatietherapie
 
 


Tarieven

Wanneer de zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering wordt per consult het bedrag gedeclareerd, wat vastgesteld is, bij de zorgverzekeraar.

Wanneer de zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering: